یک روز به یادماندنی با حضور دانش آموزان عزیز پایه دوم در مدرسه

شنیدن دوباره صدای خنده های شما در کلاس مدرسه نشاط و شادمانی را به قلب تمامی ما هدیه میکند.