به مناسبت هفته پژوهش ، دبستان پژوهش محور نونا در جشنواره آموزش و پرورش منطقه سه ،دست سازه های دانش آموزان را به نمایش گذاشت .
هفته پژوهش