حفظ سوره های کوچک همراه با ترجمه به صورت شعر

 

اهداف و خلاصه تحقیق :

انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن

الف : علاقه به شنیدن قرائت زیبا و جذاب آیات قرآن کریم

شنیدن صوت زیبای قرآن

علاقه به شرکت در جمع خوانی سوره های کوتاه قرآن و سعی در تقلید از قرائت زیبای آن .

ب- علاقه به حفظ برخی آیات و سوره های کوتاه قرآن کریم

حفظ برخی سوره هایی که دارای آیات ساده ، موزون و کوتاه است ، مانند سوره های توحید، کوثر ، ناس، عصر ، نصر، حمد ، فلق ، قدر.

حفظ برخی عبارات و آیاتی که دارای ترکیب های ساده ، روان، موزون وکوتاه باشد (حدود 5 کلمه )

پ – آشنایی با برخی از آموزه های قرآنی

آشنایی با برخی از آمو زه های  اخلاقی و رفتاری از قرآن کریم یا درباره ی قرآن کریم .

آشنایی با برخی از صفات خدا مانند مهربانی ، بخشندگی ،توانایی در قالب آموز های قرآنی .

آشنایی به حفظ اشعار و سرود های قرآنی

ت – علاقه به شنیدن برخی از داستان های قرآنی

آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم

آشنایی با داستان هایی درباره ی قرآن کریم یا آموزه های قرآنی

ث- علاقه به یادگیری خواندن قرآن کریم

خواندن کلمات ، عبارات و آیات ساد ه  وکوتاه قرآن کریم.

پایه ی دوم ابتدایی

 • با بعضی از آداب خواندن قرآن مانند پاکی و پاکیزگی آشنا می شود.
 • با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود
 • با مفاهیم ساده ی برخی از مفاهیم قرآنی کتاب آشنا می شود
 • معنای برخی از کلمات ساده ی پیام های قرآنی کتاب را می داند
 • برخی از نشانه ها و نمادهای رسم الخط قرآن را می شناسد
 • سوره های حمد، توحید، ناس و عصر را از حفظ می خواند
 • عبارت قرآنی هر درس را به صورت ساده و شمرده می خواند
 • می تواند مفهوم پیام های قرآتی کتاب را به زبان کودکانه بیان کند
 • آشنایی با قرآن کریم به عنوان کلام الهی و کتاب آسمانی
 • تقویت انس و علاقه به قرآن کریم و یادگیری آن
 • توانایی خواندن آیات کتاب درسی به صورت روان و آهنگین
 • آشنایی با قواعد ضروری روخوانی قرآن
 • حفظ کردن برخی از سوره های کوتاه کتاب درسی
 • آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم
 •  آشنایی با مفهوم برخی از پیام های قرآن
 • شناسایی و تقویت استعداد های دانش آموزان در گرایش های مختلف آموزش قرآن

دانش آموزان کلاس دوم دبستان نونا در سال تحصیلی 1397-1396 توانستند 15 سوره کوچک قرآن را همراه با ترجمه اش به صورت شعر حفظ کنند و از این طریق با مفهوم آیات قرآن و لحن صحیح آن آشنا شوند.

 محقق :

مینا کاشانی نژاد