گزارش تصویری از آموزش درس ششم علوم در خصوص آشنایی با انواع سنگ های رسوبی ، آذرین و دگرگونی به همراه نحوه تشخیص هر کدام در پایه چهارم دبستان نونا.

انواع سنگ ها :

  • سنگ های رسوبی به طور معمول از ته نشست مواد رسوبی که توسط آب، باد یا یخ روی سطح زمین و یا در اقیانوس ته نشین شده اند ایجاد می شوند.
  • سنگ های آذرین یا آتشفشانی از سرد و سخت شدن «ماگما» شکل می گیرند. هنگامی که ماگما یا مواد مذاب در زیر زمین سخت و جامد شوند، سنگ آذرین تشکیل می شود.
  • سنگ های دگرگونی ،سنگ هایی هستند که در اعماق زمین تحت تاثیر فشار و حرارت بالا ترکیب شیمیایی و بافت آنها تغییر کرده و به یک سنگ جدید تبدیل می شوند.