شعار پایه ی دوم: Practice makes perfect

قدم اول در یک تدریس موفق، جذاب کردن عنوان دروس برای دانش آموزان است. همین امر باعث شد تا مثلا در کلاس ما، به عنوان” کلاس ریاضی” به” درس شیرین ریاضی” تغییر نام دهد.

فضای آموزش باید به گونه ای باشد تا دانش آموزان آن را یک فضای تفکیک شده و جدای از فضای زندگی روزمره نپندارد. چرا که دیدن کاربرد علوم در حین یادگیری آن ها، می تواند عامل انگیزشی خوبی برای دانش آموزان باشد.این شیوه تا حد امکان در دروس مختلف به کار گرفته شد به طور مثال در درس ریاضی مبحث اعداد سه رقمی_ پول فضای کلاس را به یک سوپرمارکت تغییر دادیم و دانش آموزان در نقش های مشتری و فروشنده به ایفای نقش پرداختند. دانش آموزان در ضمن فراگیری ریاضی با نقش های اجتماعی نیز آشنا شدند.

به کار گیری شیوه های مختلف یادگیری سبب می شود تا افراد با توانایی های مختلف در آموزش بی بهره نمانند به همین منظور در تدریس دروس مختلف سعی شد تا از شیوه هایی مانند استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی برای ملموس کردن تدریس، ترسیم تصورات ذهنی دانش آموزان، تدریس توسط دانش آموزان، مرور و حل تمرین برای تثبیت مطالب و… کمک گرفته شود.

ایجاد تنوع در فضای فیزیکی یادگیری، علاوه بر جذاب بودن برای دانش آموزان سبب می شود تا بازدهی کلاس به میزان قابل قبولی افزایش یابد؛ به همین منظور سعی کردیم در بعضی از مواقع کلاس را از چهار چوب مرسوم خارج کرده و در فضاهای مختلف مدرسه مثل حیاط، نمازخانه و… تشکیل دهیم.

آموزش در حین بازی های بچه گانه روشی بود که باعث می شد دانش آموزان نه تنها از کلاس خسته نشوند بلکه برای تشکیل کلاس لحظه شماری کنند مثلا آموزش مبحث کسر به فرصتی پر از هیجان و نشاط تبدیل شد. یک مهمانی که در دوستان هر یک به اندازه ی خود و دیگران خوراکی هایی را آورده بودند و می خواستند طوری آن را قسمت کنند که همه به طور مساوی از خوراکی های خوشمزه بخورند. یکی دیگر از محاسن این روش مشارکت و ایفای نقش تمام بچه ها در آموزش و همچنین برقراری تعامل بین آن ها بود.

پرداختن به مسایل فرهنگی و اجتماعی در حین آموزش دروس مختلف روشی بود که علاوه بر ایجاد تنوع و جذابیت برای دانش آموزان سبب ارتقای دانش آن ها در زمینه های دیگر می شد. در همین راستا سعی شد تا بچه ها در ضمن آموزش دروس مصوب با هنر های ایرانی و اسلامی مثل قالی بافی، کاشی کاری و… نیز آشنا شوند و یا از مکان های مختلف مثل مسجد و امامزاده بازدید کنند.

با طرح سوال قبل از شروع تدریس، ذهن کنجکاو دانش آموزان را به سمت موضوع تدریس سوق دادیم و در جلسه ی بعد با تهیه ی ابزار و وسایل مورد نیاز هر مبحث سعی کردیم به سوال های مطرح شده در ذهن دانش آموزان پاسخ دهیم. این سوال ها گاه در ضمن کار با ابزار و وسایل پاسخ داده می شد و گاه در فعالیت های گروهی ضمن مشارکت با هم گروه های خود و گاه در بحث های کلاسی بعد از کنجکاو کردن ذهن دانش آموز و پاسخ دادن به سوالات به سراغ مطالب کتاب درسی می رفتیم و برای تثبیت شدن مطالب از کتاب گرفتیم.