ساخت بازی بسکتبال

وسایل مورد نیاز

کارتن، چوب نازک، درب نوشابه، چوب بستنی، توپ پینگ پنگ ،کاغذ و کش.

هدف

ساخت بازی بسکتبال-دبستان نونا

ساخت بازی بسکتبال-دبستان نونا

ساخت بازی با استفاده از ماشین های ساده و تشکیل ماشین پیچیده.

نحوه عملکرد

این بازی از سه ماشین ساده ی اهرم نوع دوم و دو سطح شیبدار تشکیل شده است.

اهرمی که در این بازی با استفاده از چوب بستنی، کش و درب نوشابه ساخته شده ؛ نقش پرتاب کننده ی توپ را ایفا می کند و توپ پس از پرتاب درون یکی از قسمت های شماره گذاری شده؛ توسط سطح شیبدار تعبیه شده در کف این بازی به سمت پایین هدایت می شود.

هنگامی که پرتاب های بازیکن به پایان می رسد چوبی که در بخش انتهایی بازی طراحی شده وجود دارد به سمت بالا کشیده شده و توپ ها توسط سطح شیبدار دیگری به قسمت مخزن توپ ها هدایت می شوند.

ساخت بازی بسکتبال-دبستان نونا

ساخت بازی بسکتبال

سوالاتی که در این پروژه پاسخ داده می شود:

-ماشین ساده چیست؟

-ماشین پیچیده چیست؟

-اهرم چیست؟

– سطح شیبدار چیست؟

نتیجه گیری

ماشین های ساده در انجام کارها به ما کمک می کنند و می توان حتی با استفاده از آنها بازی های جذابی طراحی کرد.

تهیه و تنظیم : مریم رفعتی با همکاری خانم نظری

آخرین ویکی های همین انجمن