ساخت چرخ چاه

وسایل مورد نیاز

کاموا، سرپیچ لامپ، دریل، پیچ، لوله ی پلاستیکی، چوب

چرخ چاه- دبستان نونا

چرخ چاه- دبستان نونا

هدف

توضیح چرخ و محور با استفاده از چرخ چاه

چرخ چیست؟

چرخ و محورها یک چرخ هستند که دور میله می چرخند. در واقع چرخ و محور به هم متصل هستند و با چرخاندن چرخ یا محور، دیگری نیز می چرخد (چرخ، دایره ی بزرگتر و محور، دایره ی کوچک تر است).

معمولا در چرخ و محوری که چرخ می چرخد تا محور بچرخد افزایش نیرو خواهیم داشت (مانند فرمان اتومبیل) و در چرخ و محورهایی که محور می چرخد تا چرخ بچرخد افزایش سرعت خواهیم داشت(مانند پنکه).

تعداد دورهای چرخ و محور یکسان است یعنی اگرچه محیط دو چرخ نامساوی است اما وقتی چرخ یک دور می چرخد محور که از آن کوچکتر است نیز یک دور خواهد چرخید.

گاهی چرخ و محورها می توانند مانند چرخ چاه، با یک طناب جسمی را بالا بکشند و گاهی نیز چرخ و محورها را به صورت اهرم های نوع اول می توان رسم کرد. در واقع زمانی این اتفاق می افتد که نیروی مقاوم و یا نیروی محرک خود محور یا چرخ نباشد و مانند چرخ چاه با طنابی که به دور محور پیچیده شده است جسم را بالا می کشد.

 سوالاتی که در این پروژه پاسخ داده می شود:

  •  اهرم نوع اول چیست؟
  •  نیروی مقاوم و نیروی محرک چیست؟

نتیجه گیری:

ماشین های ساده مانند چرخ و محورها در انجام کارها به ما کمک می کنند تا با نیروی کمتر جسم سنگینی را جا به جا کنیم.

تهیه کننده: مریم دشتی با همکاری خانم نظری

چرخ چاه- دبستان نونا

چرخ چاه- دبستان نونا

آخرین ویکی های همین انجمن