شروع کلاس های تابستانی

به منظور پیشگیری از وقفه طولانی 4 ماه تعطیلی و دور شدن دانش آموزان از تعامل با کارهای گروهی در مدرسه، فعالیتهای کلاسهای تابستانی با شور و هیجانی تازه در دبستان دخترانه نونا برگزار شد.