آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است

هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است

این تلاش و کوشش شما بود

که امروز موفق شدید

به شما تبریک می گوییم.

محکم تر ادامه دهید

که بهترین ها در انتظار شما است

دعای خیر ما بدرقه راه شما

فارغ التحصیلیتان مبارک!