مراسم 13 آبان روزدانش آموز

سيزده آبان از راه مي رسد و با خود حماسه هاي جاويد آن روزها را زنده مي كند، آن روز دانش آموزان اين مرز و بوم حماسه ها آفريدند، حماسه هايي كه چون درختان تنومند قدبرافراشتند و سبزي خويش را از قلبهاي سبز و مالامال از عطوفت نونهالان عاشق به عاريه گرفتند و سربلندي خود را از استقامت و پايمردي بزرگ مرداني كوچك به ارث بردند. گرامي باد ياد و خاطره آن روز.
این روز را به همه ی دانش آموزان تبریک و تهنیت می گوییم
برگزاری مراسم 13 آبان  روز دانش آموز
اجرای سرود
توضیح در مورد علت نامگذاری ۱۳ آبان ماه به عنوان روز دانش آموز
اجرای مسابقه خواهرانه
خواندن میثاق نامه ویژه روز دانش آموز
و در پایان مراسم،خوردن دورهمی آش رشته بچه های مدرسه نونا