معاینه تنبلی چشم دختران عزیز پایه پیش دبستان 

تنبلی چشم در کودکان از ابتدای تولد قابل تشخیص است اما بهترین زمان از 3 تا 6 سالگی است.
تنبلی چشم زاییده بیماری های دیگری چشمی نظیر عیوب انکساری، دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم است که موجب کاهش دید یک طرفه و دوطرفه می شود و از هر ۱۰۰ کودکی که معاینه می شوند ۳ تا ۴ نفر مبتلا به تنبلی چشم هستند.

تنبلی چشم هیچ علامتی ندارد و کودک متوجه مشکل چشم خود نیست. در واقع وقتی بینایی یکی از چشم ها خوب است مغز مسیر سالم را برای دیدن استفاده کرده و مسیر چشم دیگر را مسدود می کند که این امر موجب تنبلی چشم در کودکان خواهد شد.
این مشکل توسط متخصصان کودک در بدو تولد قابل تشخیص است اما سن عمومی تشخیص ۳ تا ۶ سالگی است. کودک باید طی این ۳ سال به طور سالیانه مورد معاینه قرار گیرد.

پایگاههای معاینه متعددی در استان تهران وجود دارد که برخی ثابت و برخی به صورت سیار هستند. آدرس پایگاه های معاینه چشم از طریق مدارس پیگیری و با تعیین وقت اطلاع رسانی شده و والدین کودکان را به مرکز و پایگاه مورد نظر میبرند . در حال حاضر با شرایط یحران کوید معاینه چشم کودکان با رعایت پروتکل های بهداشتی و توسط دستگاه انجام می شود.
معاینه نوآموزان دبستان نونا در تاریخ  هفتم دی ماه در کانون پردیس خانم افدیده صورت گرفت و نتایج آن به مدرسه تحویل داده شد.