نمایشگاه مهارتهای زندگی در تابستانپایان مهارتهای زندگی در تابستان و نمایشگاهی زیبا از فرآیند کارهای دانش آموزان عزیزی که در این کلاسها حضور داشتند و با شور و شوقی فراوان آثاری زیبا را به وجود آوردند.