پارک ملت

اولین اردوی تفریحی پیش دبستانی ها در روز چهارشتبه 25 مهرماه 97 برگزار شد.

دختران گلمان  در یک روز پاییزی، شروع به جمع کردن برگ های زرد و نارنجی کردند.

اهداف
شناساندن خصوصیات فصل پاییز به کودکان از طریق تغییرات آب و هوا در این فصل،تغییر رنگ و ریزش و خشک شدن برگ درختان، آشنایی با میوه های فصل پاییز، کوچ پرستوها، مراقبت از خود با توجه به تغییر آب و هوایی فصل، جلب توجه کودکان به زیباییهای آفرینش و عظمت و قدرت خداوند، شکرگزاری از نعمتهای الهی، آشنایی با پوشاک مخصوص این فصل و نکات بهداشتی و اجتماعی.