کلاس های تابستانی ادبیات پایان یافت. برخی اهداف دست یافته در این کلاس ها به شرح زیر می باشند؛

دوره اول :
در اين دوره كودكان با داستان هاي مهم ادبيات فارسی آشنا شده و در كلاس درباره موضوع،شخصيت ها و… با هم كلاسي هاي خود بحث مي كنند.(مهارت نقد)
اين قصه ها علاوه بر اينكه با در برداشتن لغات ثقيل دايره واژگان كودكان را افزايش مي دهد، همچنين به آنها كمك مي كند تا در(در مقاطع بالاتر) نوشته اي (مملو از كلماتي كه خارج از روزمره با آنها سر و كار دارند) خلق كنند.

 • پايه اول:قصه گويي
  اهداف:
  ١-آشنايي با قصه هاي:شاهنامه،كليله و دمنه،موش و گربه و…
  ٢-افزايش خلاقيت كودكان در به تصوير كشيدن فكر و ايده خود.
  فعاليت هاي جانبي: كشيدن نقاشي.
 • پايه دوم و سوم :شاهنامه خواني
  اهداف:
  ١-آشنايي با داستان هاي شاهنامه،بالا بردن توانايي نقد داستان و آشنايي با اسطوره ها.
  ٢-افزايش خلاقيت كودكان در به تصوير كشيدن ايده هاي فكري.

دوره دوم:
در اين دوره كودكان كم كم از نثر فاصله گرفته و داستان ها در قالب شعر (دوبيتي،غزل،مثنوي و…) بيان مي شوند. داستان ها با يادگيري اشعار موضوعي،از آنها در زندگي روزمره استفاده مي كنند.
داستان هايي كه از مثنوي معنوي،گلستان و بوستان سعدي،شاهنامه و… انتخاب مي شوند موضوعي تربيتي و يا اخلاقي در بر دارد ؛ دانش آموزان در پايان درباره پيام شعر و شخصيت ها بحث كرده و شعر را نقد مي كنند.

 • پايه چهارم: غزل خواني،اشعار موضوعي (خيام ،سعدي،مولانا و…)
  اهداف :
  ١-استفاده از اشعار موضوعي و كاربرد آنها در زندگي روزمره.
  ٢-آشنايي با اشعار شاعران برجسته ادبيات فارسي چون: حافظ،سعدي،خيام،فردوسي و…
  ٣-افزايش خلاقيت كودكان در به تصوير كشيدن ايده هاي فكري.
 • پايه پنجم و ششم: غزل خواني،نمايشنامه خواني و مشاعره گروهي.
  اهداف:
  ١-بالا بردن تمركز و دايره اشعار كودكان.
  ٢-استفاده از اشعار موضوعي با توجه به موقعيت ها.
  ٣-افزايش مهارت لحن خواني.