کلاس های تابستانی زبان پایان یافت.

در این دوره از کلاس ها، موضوعات مختلفی در راستای دروس پایه دانش آموزان و با شعار «آموزش مداوم با تفریحات سالم» انتخاب و آموزش داده شدند. به این منظور هر هفته یک واحد کار از طریق فعالیت های مختلف آموزشی، بازی، نقاشی، کاردستی و … دنبال گشت که با توجه به هماهنگی در نظر گرفته شده بین فعالیت ها و سنین دانش آموزان با استقبال آنان مواجه گردید.

واحد کار گیاهان

آموزش ها:

 • چرخه زندگی گیاهان
 • بخش های مختلف یک دانه
 • بخش های مختلف گیاهان
 • نیازهای گیاهان
 • اریگامی

واحد کار اعضای بدن

آموزش ها:

 • اعضای خارجی بدن انسان
 • اعضای داخلی بدن انسان
 • اعضای مختلف بدن حیوانات

واحد کار آب و هوا

آموزش ها:

 • انواع شرایط آب و هوایی
 • تشخیص آب و هوا و بیان آن
 • چرخه آب
 • آزمایش و مشاهده بارش باران

واحد کار وسایل نقلیه

آموزش ها:

 • انواع وسایل نقلیه
 • ساخت ماکت شهر (خانه، خیابان، فضای سبز، فروشگاه، ایستگاه پلیس، انواع اتومبیل و …)

واحد کار مشاغل

آموزش ها:

 • انواع مشاغل
 • وسایل مورد نیاز هر شغل
 • ماشین مناسب هر شغل

واحد کار عوارض زمین

آموزش ها:

 • انواع عوارض زمین از جمله کوه، آتشفشان، دره، تپه، رود، آبشار، جزیره، شبه جزیره و …

برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید:

واحد آموزش زبان مدرسه نونا