کلاس تابستانی ژیمناستیک قهرمانی با اهداف زیر به کار خود خاتمه داد:

اهداف:

  • بالا بردن آمادگی جسمانی و چابکی بدن
  • آشنایی با تمرینات ترکیبی
  • آموزش تکنیک های ژیمناستیک
  • اجرای کارهای گروهی و امتیاز گذاری
  • بالا بردن سطح دانش در جهت افزایش توانمندی های جسمانی و ایمنی در ورزش