کلاس تابستانی آموزش گل چینی پایان یافت.

در این دوره از کلاس ها، آموزش ساخت مجسمه و گل های متنوع با تکیه بر مهارت دست ورزی صورت گرفت.

برخی از اهداف کلاس تابستانه گل چینی به شرح زیرند:

  • افزایش قدرت خلاقیت
  • دست ورزی و تقویت رابطه ی بین ذهن و دست
  • آموزش هنر
  • تفریح و سرگرمی
  • افزایش دقت و تمرکز
  • افزایش صبر و حوصله برای انجام دادن کارها
  • افزایش اعتماد به نفس