پژوهشسرای امیرکبیر- 14 آذر

اردوی علمی – پژوهشی دانش آموزان پایه ششم 14 آذر 97 در پژوهشسرای امیر کبیر منطقه3
اردوی امروز با هدف ادامه یادگیری روش های علمی و یادگیری کشت مخمر کار شد
بسیار بسیار آموزنده بود
و نظر کارشناس مربوطه این بود این هفته بچه ها پرسش ها و مسئله های دقیق تری را عنوان کردند و بهتر از جلسه قبل از کار خود دفاع می کردند و دلایل منطقی می آوردند
کار گروهی بچه ها این هفته خیلی بهتر از هفته قبل بود و به جز یگ مورد بقیه موارد همه گروها خیلی خوب همکاری داشتند
با تشکر از همکارانم و شما اولیای عزیز برای همراهی در این اردو
جای تینای عزیز هم خالی بود و همه از غائب بودن ایشان ناراحت بودیم
آخر هفته بسیار بسیار خوبی داشته باشید