پژوهشسرای امیر کبیر

اردوی علمی-پژوهشی ویژه دانش آموزان کلاس ششم دبستان نونا.

روز چهارشنبه 7 آذر 97 بچه ها آماده ی یک اردوی علمی-پژوهشی به پژوهش سرای امیر کبیر منطقه 3 شدند.

در این اردوی علمی بچه ها با یک آزمایش مراحل پژوهش و کار گروهی را تمرین کردند.

خودشان مسئله ساختند آزمایش طراحی کردنند با هم گفتگو کردند و در واقع حلسه دفاعیه برگزار شد و داوران امتیاز دادند

بعد از اردو بچه ها احساس شون را نسبت به فضای علمی بیان کردند

که به ترتیب زیر است

1- از اینکه در جمع جدید حرف میزنم و باید از مسئله ای دفاع می کردم ابتدا سخت بود و دچار استرس شدم و این تجربه خوبی بود که در 12 سالگی در یک جمع صحبت کنم

2_ من فهمیدم که نباید همین جوری بدون فکر سوال کنم و تمرینی خوبی بود که یاد بگیرم سوالات خود را به ترتیب اهمیت بیان کنم

3- چون هرکس اجازه داشت دو بار صحبت کند پس یاد گرفتم بی دلیل صحبت نکنم و فرصت ها را غنیمت بشمارم و در جای خود صحبت کنم

4- من برای اولین بار علی رغم همیشه توانستم در یک گروه فعال باشم و بدون استرس صحبت کنم

5- من فهمیدم در کار گروهی باید صبور باشم و به نظرات دیگر دوستانم نیز احترام بگذارم و پاسخ منطقی بدهم

6 – من فهمیدم چه قدر به پژوهش علاقه دارم و از این به بعد سعی میکنم با دقت مشاهده کنم و از حواس پنج گانه خود بهره بگیرم تا بتوانم اطلاعات خوبی جمع آوری کنم

7- من احساس میکردم که همیشه باید با بچه های قوی همگروه با شم

ولی امروز فهمیدم خودم هم توانایی زیادی دارم که می توانم اثر گذار باشم و باعث شوم گروه امتیاز بسیار خوبی بگیرد.