چالش کتاب خوانی

آخرین ویکی های همین انجمن

چکیده ی اقدام:

دوران کودکی دوران طلایی زندگی هر انسانی است ، دورانی که در آن سرنوشت انسان رقم می خورد ، پی ریزی درست بسیاری از تعاملات اجتماعی و عادت ها در دوران کودکی شکل می گیرد، در همان بازی ها و خنده ها ، دلخوری های کودکانه از یکدیگر …

بر همین اساس به عنوان تکلیف از دانش آموزان عزیز درخواست شد که فایل صوتی کتاب

من و دوستانم

من و دوستانم

“من و دوستانم، از مجموعه کتاب های می خواهم حرف بزنم،”

گروه مشاوران: دکتر دوروتی رو و مریم احمدی

مترجم متین پدرامی،

با صدای ((پرنیان درودیان )) عزیز را ، با دقت و در صورت نیاز به دفعات لازم گوش کنند و نظر خود در مورد مطالب این کتاب و تصمیم هایی که در ارتباط با روابط خود با دوستانشان گرفتند را در دفتر داستان نویسی خود بنویسند تا در کلاس ، با خواندن این مطالب با یکدیگر گفتگو کنند.

اهداف:

بحث و گفتگو تاثیر بسیار زیادی بر یادگیری مطالب دارد، از این رو گفتگو دانش آموزان  با یکدیگر در مورد مطالبی که در کتاب صوتی شنیده اند:

* بر رشد و شکوفایی روحی و اجتماعی آنها می افزایند

* مهارت آنها را در سخن گفتن پیرامون موضوعی مشخص و همچنین صحبت در جمع افزایش می دهد.

*  از سوی دیگر گفتگوی دانش آموزان با یکدیگر سبب هم افزایی در یادگیری مطلب می شود.

*  دانش آموزان در این کتاب با بسیاری از واقعیت های دنیای ارتباطات دوستانه آشنا می شوند ، مسائلی که گاه خوشایند است و گاه ناخوشایند و شیوه ی رویارویی و حل صحیح این مسائل را آموزش می بینند.

* گوش دادن به فایل صوتی کتاب در منزل  و در کنار سایر اعضای خانواده با صدای همکلاسیشان علاوه بر اینکه برای آنها جذاب است باعث می شود بتوانند  با اعضای خانواده نیز در مورد موضوع گفتگو کنند.

محقق : فاطمه بشیری