برگزاری مراسم با شکوه جشن عبادت 97

چشمهایی از شکوفه بازتر
با دلی صاف تر از آب زلال
که رسیده است به رشدی ز کمال
و به آیینه نداری گردی
کودک شیطنت ثانیه ها
به سرش مقنعه ای از عفت
و لباسی همه پوشیده تنش
برسر سجاده، تسبیح کوچک اذکار به دست
در کنار مادر،
جشن تکلیف گرفته به دلش
و نمازی به صف کودکیش میخواند.
برگزاری مراسم جشن تکلیف دختران گل کلاس سوم در دبستان نونا در سال تحصیلی97-98 با حضور مادران بزرگوارشان در 27 دی ماه