سینما فرهنگ - دزد و پری

برگزاری اردوی تفریحی سینما فرهنگ – فیلم دزد و پری _ ویژه پایه پنجم

به اطلاع اولیا گرامی میرساند؛ جهت شرکت فرزندمان در اردوی ” سینما فرهنگ – فیلم دزد و پری ” در روز چهار شنبه مورخ 12/10/97 از ساعت 9:30 الی 12:30برگه رضایت نامه را امضاء و به روابط عمومی دبستان نونا تحویل دهند.