با توجه به اهمیت روزافزون فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین­ المللی، مجموعه نونا نیز بر خود لازم می­ داند تا با تکیه بر آموزش­ های بنیادین و کاربردی در فضایی پر نشاط، فرزندان این مرز و بوم را برای ورود به عرصه­ های مختلف جهانی آماده نموده و پایه­ های حضور آنان در زمینه­ های گوناگون بین­ المللی را مستحکم گرداند.

هدف:

فراگیری کاربردی زبان انگلیسی با تاکید بر درک و استفاده از زبان در فعالیت­ های روزمره

فعالیت­ های آموزشی:

  • استفاده از فیلم­ ها و انیمیشن­ های گوناگون جهت آشنایی دانش ­آموزان با مفاهیم مختلف و نیز تقویت درک شنیداری آنان

11111111111

  • به کارگیری اشعار و سرودهای مختلف جهت افزایش دایره لغات دانش ­آموزان

dddd

22222

  • آموزش مفاهیم متنوع هنری، ریاضیاتی و تجربی به زبان انگلیسی به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش ­آموزان با واژه­ ها و مفاهیم کاربردی

photo969289959279274012  photo969289959279274013

photo969289959279274016

photo5888820898268555626

photo6028338723286001890

photo6028338723286001889

photo5922370416825968748          photo5922370416825968744

  • اجرای نمایش­ به زبان انگلیسی با هدف فراگیری لغات و دستور زبان انگلیسی در قالب نمایش­نامه­ های جذاب

photo5899999804786845839 (2)

برخی فعالیت های تابستان 96

تابستان 96

اعضای داخلی بدن انسان

تابستان 96

اعضای خارجی بدن انسان

تابستان 96

گیاهان و بخش های مختلف آن ها

تابستان 96

عوارض زمین

تابستان 96

چرخه آب