سال تحصیلی 98 - 99

کسب رتبه برتر دانش آموزان پایه ششم در مسابقات طرح جابربن حیان

موفقیت دانش آموزان عزیز پایه ششم را در کسب رتبه ی برتر مسابقات طرح جابربن حیان تبریک عرض میکنیم . مدیریت و پرسنل دبستان نونا

سال تحصیلی 98 - 99

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در آزمون ورودی مدارس برتر

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در آزمون ورودی مدارس برترمنطقه و آزمون مدارس تیزهوشان را صمیمانه تبریک میگوییم. مدیریت و پرسنل دبستان نونا