هفته پژوهش

حضور دبستان نونا در جشنواره هفته پژوهش آموزش و پرورش

به مناسبت هفته پژوهش ، دبستان پژوهش محور نونا در جشنواره آموزش و پرورش منطقه سه ،دست سازه های دانش […]

جلسات شورای معلمین دبستان نونا

جلسه شورای معلمین دبستان نونا هر سه شنبه به منظور بررسی و بهبود عملکرد معلمین و کادر مدرسه ، و همچنین اطلاع رسانی دستور عمل های آموزش و پرورش و بخش نامه های ارسالی با حضور مدیر محترم ، سرکار خانم غنچه ، برگزار میشود.

کلاس ششم 99-00

پیام سرکار خانم غنچه به خروجی های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جابر بن حیان

کسب رتبه برتر دانش آموزان پایه ششم در مسابقات طرح جابربن حیان

سال تحصیلی 99-98

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در آزمون ورودی مدارس برتر