دختران عزیز پایه ششم در سال تحصیلی 1400-1401

جلسه با حضور مدیریت دبستان نونا در پایه ششم

دختران عزیز پایه پنجم در سال تحصیلی 1400-1401

دختران عزیز پایه چهارم در سال تحصیلی 1400-1401

انواع سنگ ها

درس سنگ ها در پایه چهارم دبستان نونا

آشپزی کلاس جهارم

آشپزی در کلاس پایه چهارم دبستان نونا

کارشناس

اردوی آموزشی مجازی با حضور کارشناسان محترم آموزش و پرورش