جشن یلدا پایه پنجم

جشن یلدا در پایه پنجم دبستان

جشن یلدا پایه چهارم

جشن یلدا در پایه چهارم دبستان نونا

کلاس ششم 99-00

پیام سرکار خانم غنچه به خروجی های سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹