آموزش مهارت هاى زندگى و حفظ نشاط دخترانمان

از خانم غنچه عزيز و بادرايت، خانم پندى مهربان و دلسوز،خانم بيات توانا و پرانرژى وهمه ى عزيزانى كه در مجموعه ى نونا تلاش مى كنند تا اين مجموعه بتواند در كنار آموزش برنامه ريزى شده، به آموزش مهارت هاى زندگى و تعامل در زندگى اجتماعى و بخصوص حفظ شادى و نشاط در دخترانمان كه امروزه مى توان گفت مسئله اى است كه در خيلى از محيط هاى آموزشى به آن توجه نمى‌شود تشكر و قدردانى مى‌كنم. اميدوارم كه مجموعه نونا مثل گذشته موفق و نامدار باشد . آرزوى سلامتى و طول عمر و موفقيت براى همه ى شما عزيزان و دختران گلمان كه ثمره ى زحمات شما بزرگواران هستند را دارم.🌺